Sağlık hizmeti sunumumuzda; Üniversite dinamizmi ile uluslararası standartlarda hasta odaklı yaklaşımı sentezleyerek;
Gelişime ve teknolojiye açık,
Sürekli ölçüp, iyileştiren bir kurumuz.