Veri analizi ve veri madenciliği yapılarak en doğru en güncel ve hedef odaklı çalışmalarla iş geliştirme yapılması ve yeni veri projeleri oluşturulması.

Müşteri verilerini tekilleştirilmesi ve kategorize edilmesi ve eksik bilgilerin dış arama yapılarak yeniden kazanılması çalışmalarıdır.

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de en çok önem kazanan olgu “müşterinin kendisi” haline gelmiştir. Bir yandan tüketicinin seçim alternatifleri ve alternatifler arasındaki rekabet artmış, diğer yandan yaşanan ekonomik gelişmeler tüketiciyi daha bilinçli olmak zorunda bırakmıştır. CRM datası ise paha biçilmez hale gelmiştir. Firmalar ellerindeki datayı en verimli şekilde kullanarak pazarlama aktiviteleriyle hedeflerine ulaşmakta bunu yaparken doğru datayı kullandıklarından emin olmak istemektedirler. Verinin doğru, eksiksiz, güncel ve tek olması pazarlama aktivitesinin can damarıdır. Bu yüzden ;

  • Basılı haldeki verinin sitemlere aktarılması (veri girişi)
  • Verinin tekilleştirilmesi (veritabanında aynı kişiden/firmadan birden fazla olması durumunda benzer dataların taranarak birleştirilmesi)
  • Dış arama yaparak veri teyidi yapılması ve eksik verilerin tamamlanması

gibi hizmetleri profesyonel çözümlerle vermektedir.